Učební materiály

Pro výuku arabského jazyka používám převážně vlastní učebnici. Jako doplňkové materiály zejména pro pokročilejší studenty pak pracuji i s dalšími učebnicemi, upravenými články apod. Při výuce kladu důraz na všestranné využití jazyka, tedy aby student zvládnul nejen gramatickou část jazyka, čtení a psaní, ale zejména jazyk prakticky používat v běžných životních situacích.