Nové učebnice

Z pera hlavního lektora, Jassana Shadafnh, vznikly postupně tři učebnice arabštiny. První z nich,  učebnice moderní spisovné arabštiny Ahlan wasahlan, vznikala postupně z vlastních materiálů lektora, které tvořil pro své studenty. Zrodila se tak učebnice formátu A4 o rozsahu 300 stran materiálů k výuce začátečníků a mírně pokročilých studentů. Obsahuje abecedu, zabývá se nácvikem psaní i s vysvětlením, dále obsahuje srozumitelné vysvětlení gramatických jevů, řadu textů ke čtení, řadu cvičení, a to nejen překladových a odpovědí na otázky, ale i doplňovací cvičení, přiřazovací a také velký opakovací test včetně klíče. Její součástí jsou i nahrávky s texty a některými cvičení. Nahrávky také obsahují výsledky cvičení. Učebnice je tedy vhodná i pro samouka, i když dle názoru autora je arabština natolik odlišný jazyk od českého, že čisté samostudium vyžaduje obrovskou míru trpělivosti a disciplíny ze strany studenta a je vhodnější, aby zejména v začátcích minimálně jednou za čas svůj postup konzultoval s někým, kdo jazyk ovládá. Učebnice byla vytvářena po dobu tří let a materiály z ní lektor průběžně používal při výuce, takže již byla víceméně osvědčena při výuce. 

Jako druhá v řadě vznikla učebnice Šů ismak z pera téhož autora. Šů ismak je pro změnu zaměřena na levantský dialekt, protože právě pro ten je ještě méně dostupných materiálů než těch zaměřených na spisovnou arabštinu. Jinak je koncept učebnice stejný jako u učebnice Ahlan wasahlan.

Třetí a nejmladší z tvorby Jassana Shadafnh je učebnice Alarabiyya, která se opět vrací k arabštině spisovné a nahrazuje tak původní učebnici Ahlan wasahlan, která se dnes již netiskne. Alarabiyya svou starší sestru převyšuje rozsahem, protože ji tvoří přes 500 stran, její koncept je však podobný. Obsahuje pestré texty a cvičení, vysvětluje gramatické jevy, obsahuje dílčí slovníky i slovník sloves, její součástí jsou také nahrávky.

Učebnice v tuto chvíli nejsou dostupné v žádném knihkupectví, ale pouze na internetu prostřednictvím mých stránek orientalni-jazyky.cz, malého e-shopu nebo je můžete objednávat přímo na mailu ucebnice.ahlanwasahlan@gmail.com, v budoucnu ale nevylučuji, že se objeví i jinde. Samozřejmě zájemcům, kteří mají fyzicky tu možnost, nabízíme, aby se na učebnice podívali přímo v  jazykové škole v Praze nebo v prostorách Jazykového centra Correct v Brně, pro ostatní je alespoň k dispozici malá ukázka na internetu na stránkách a na facebooku. Všem zájemcům o tento krásný jazyk přeji hodně štěstí ve studiu.