Egyptská konverzace

Výslovnost odlišných hlásek:

gh jako francouzské "r"

H šeptané h

q vyslovuje se jako hrdelní ráz, zní trochu jako české a, u či i (záleží na samohlásce za ním) - vyslovujeme velmi krátce

V případě, že je ve slově umístěn znak " ' " jedná se o písmeno ajn, které se vyslovuje hrdelně a úžinově

Přízvuk:

V egyptštině obvykle přízvuk na druhé slabice od konce, např.:

šest sitta

knih kupectví, knihovna maktaba

Pokud slovo končí dlouhou slabikou nebo zdvojenou souhláskou, přízvuk je na poslední slabice:

skříň, kredenc dulaab

důležitý muhimm

Obecně, přízvuk je na třetí nebo poslední slabice, pokud má slovo tři nebo více souhlásek proložených samohláskami:

ona bouchala darabit


Členy:

kitaab il kitaab

bint il bint

sluneční: d, n, r, s, š, t, z nebo z

šams iš šams

dahr id dahr (záda)

Konverzace:

Setkávání se s lidmi

Ano. ajwa/na'am pozn. ajwa je pouze v egyptském dialektu, jinak se používá na'am

Ne.

Mohu? Do you mind? mumkin?

Omlouvám se. ásif/a (m/ž)

Nevadí. ma'liš

Prosím, račte. 'afwan; il 'afu

Omluvte mě. 'an iznak/iznik/izniku (m/ž/pl)

Prosím (já prosím někoho) low samaHt/i/u (m/ž/pl)

Děkuji (mnohokrát). šukran (gazílan)


Pozdravy

Dobré ráno. sabaH il chajr

Dobré ráno (odpověď). sabaH in nůr

Dobré odpoledne/večer. misa il chajr

Dobré odpoledne/večer (odpověď). misa in nůr

Ahoj. ahlan

Nashledanou. ma' is salaama

Ahoj (rozloučení). baj

Ahoj, vítej. ahlan wa sahlan

Odpověď na "Ahoj, vítej." ahlan bík/bíki/bíkum/ (m/ž/pl)

Ahoj (formálně) is salaam 'alajku

Dobrou noc. tisbaH/i/u 'ala chajr

Odpověď na "Dobrou noc." winta/i/u min ahlu (m/ž/pl)


Zdvořilostní fráze

Mnohokrát děkuji. mut šakkrín

Prosím, račte. 'afwan; il 'afu

Prosím (pro získání pozornosti) low samaHt/í/tu (m/ž/pl)

S dovolením. 'an iznak/iznik/iznuku (m/ž/pl)

Omluvte mě. ma'lish

Oslovování jiných

oslovení muže, příp. strýc 'aam

oslovení muže/toho, kdo byl na pouti do Makky šejk/Hagg

oslovení ženy, která byla na pouti do Makky Hagga

oslovení muže, ženy se vzděláním, váženého člověka ustaaz/a

doktor, doktorka duktór/a

oslovení bohatého muže/ženy béh/hánim

Pán effendim/Hadritak

Paní madám/Hadritik

Pán sajjid

Paní sajjida

Slečna ánisa

Promiňte, slečno. an iznik, ja ánisa


První setkání

Jak se máš? izajjak/izajjik/izajjuku? (m/ž/pl)

Dobře, a ty? kwajjis/a, il hamdulillah, winta/i (m/ž)

Jak se vede? 'aamil/'amla/'amlín éh? (m/ž/pl)

Jaké je tvé jméno? ismak/ismik éh? (m/ž)

Moje jméno je... ismí...

Rád bych tě představil... mumkin 'arrafak/'arrafik bi... (m/ž)

Rád jsem tě poznal. tašarrafna

Bylo milé potkat tě. fursa sa'ída


Základní konverzace

Žiješ tady? inta 'ajš/inti 'ajša hena? (m/ž)

Kam jdeš? rajiH/rajHa fén? (m/ž)

Co děláš? biti'amal/í éh? (m/ž)

Toto je můj přítel/přítelkyně. da/di sadiqí/adikqtí (m/ž)

Toto je můj manžel. da gozí

Toto je moje manželka. di mirátí

Co si myslíš o..... ? éh rajjak/rajjik fí....? (m/ž)

Můžu si tě vyfotit? mumkin asawwarak/asawwarik?

Jak se to jmenuje? ismu/ismaha éh? (m/ž)

Je to tu nádherné. il makán da gamíl awi

Milujeme to tu. eHna mabsůtín giddan hena

Také čekáš? inta/inti kamán mistanni/ja (m/ž)

To je divné! da gharíb!

To je příjemné, krásné. da latíf , gamíl

Jsi zde na prázdninách? inta/inti hena fí agáza? (m/ž)

Jsem zde..... ana hena......

na prázdninách fí agáza

pracovně fí šughl

na studijním pobytu lid dirása

Užitečné fráze

Na jak dlouho jsi zde? Hatu'ud hena addi éh?

Jsem zde na .....dny, týdny. ana/Ha'ud,,,, ajám/asábí'

Líbí se ti zde? inta/inti mabsůt/a hena? (m/ž)

Moc se mi tu líbí. ana mabsůt/a giddan (m/ž)

Jsem zde se svou rodinou. eHna hena ma' il 'éla

Jsem zde s přítelem/přítelkyní. ana hena ma'a sadíqí/sadíqtí

Jsem zde s manželem/manželkou. ana hena ma'a gůzí/mirátí

Určitě, jistě. akíd

Minutku. diqíqa wahda

OK. máši

Je to v pořádku, bez problémů. miš muškila

Je to důležité. di Hága muhimma

Není to důležité. miš muhimm

Je (není) to možné. (miš) mumkin

Podívej se! bus/busi! (m/ž)

Poslouchej! isma'/isma'i ! (m/ž)

Jsem připraven/a, hotov/a. ana gáhiz/gahza (m/ž)

Jsi připraven/a? enta/i gáhiz/gahza? (m/ž)

Jdeme! jalla bína!

Uvidíme se později! ašufak ba'dén!

Uvidíme se zítra! ašůfak bukra!

Hodně štěstí! Haz sa'íd!

Vteřinku! sanja wahda!


Národnosti

Odkud jsi? enta/enti mnén? (m/ž)

Jsem z....... ana min........

Jsme z........ eHna min

Austrálie ustrálja

Kanada kanada

Anglie ingiltera

Evropa urůbba

Francie faransa

Irsko írlanda

Izrael israíl

Japonsko il jabán

Nový Zéland nju zílanda

Skotsko iskutlanda

USA amríka

střední východ iš šarq il awsat

Arabský svět il 'álaim il 'arabi

Pocházíme z.... eHna min.....

Žiji v..... ana 'aješ/a fí.... (m/ž)

město il medina

venkov ir ríf

hory ig gibál

pobřeží gamb il baHr

čtvrt v... fí dawáHi....

vesnice qarja


Kulturní rozdíly

Jak toto děláte ve Vaší zemi? bit'amal kida izzaj fí baladak?

Je toto místní nebo národní zvyk? il 'áda di bitit'amal fil balad kullaha walla hena bas?

každý kull wáHid

místní maHalli

národní watani

Nechci Vás urazit. ana miš 'ájiz/'ajza adajqak (m/ž)

Omlouvám se, toto není obvyklé v mé zemi. ásif/a, miš bin'amal kida fí baladna (m/ž)

Nejsem zvyklý/á na toto. ana miš mit'awwid/a 'ala da

Nevadí mi se dívat, ale raději bych se neúčastnil/a. mumkin atfarrag lákin miš Hašárik


Věk

Kolik Vám je let? 'andak/'andik kam sana? (m/ž)

Kolik je Vašemu....? kam sana?

dcera bintak

syn ibnakVložte svůj text...


Zaměstnání

Jaké je Vaše povolání? enta/enti bitištaghal/í éh? (m/ž)

Jsem...... ana........

archeolog 'álim Hafriját

architekt muhandis/a Hafriját (m/ž)

umělec fannán/a

obchodník ragul a'mál

obchodnice sajjidat a'mál

šéfkuchař tabách/a

doktor duktór/a

inženýr muhandis/a

farmář muzári'

žena v domácnosti sitt bét

novinář saHafi/ja

dělník 'ámil

právník muHámi

mechanik mikaníki

sestra (zdravotní) mumarrid/a

fotograf musawwir/a

sekretářka sikritéra

vědec 'álim/a

student tálib/a

učitel mudarris/a

turistický průvodce muršid/a, sijaHi/ja

univerzitní profesor brofissůr

číšník garson/a

spisovatel muallif/a

Jsem nezaměstnaný. ma'andíš šughl

Co studuješ? bitudrus/bitudrusí éh? (m/ž)

arabština 'arabi

umění funůn

filozofie/humanitní studia falsafa/'ulům insanijja

management idárit a'mál

učitelství tarbija

Egyptologie 'ilm il masriját

inženýrství handasa

angličtina ingilízi

historie tarích

jazyky lughát

právo qanůn

medicína tibb

věda 'ilm


Pocity

Jsem..... ana.....

Jsi........? enta....?

vystrašený chájif/chájifa

naštvaný za'lán/a

je mi zima bardán/a

smutný, deprimovaný mukta'ib/a

vděčný mutšakkir

šťastný mabsůt/a

je mi horko Harrán/a

hladový ga'án/a

ve spěchu, pospíchající mista'gil/a

správný, nemýlící se saHH

smutný Hazín/a

ospalý 'ájiz/'ajza anám

Omlouvám se, promiňte ásif/a

Nevadí, nic se nestalo ma'liš

Je mi líto nadmán/a

žíznivý 'atšán/a

unavený ta'bán/a

zdravý bichér

mám starost, obávám se qalqán/a


Prolomení jazykových bariér

Mluvíte anglicky? bititkallim/í ingilízi? (m/ž)

Ano ajwa

Ne

Mluví někdo anglicky? fí Hadd bijitkallim ingilízi?

Mluvím trošku. ana batkallim šuwajja

Rozumíte? fáhim/fahma? (m/ž)

Nerozumím. ana miš fáhim/fahma (m/ž)

Můžete mluvit pomaleji? mumkin titkallim/í bi ráHa? (m/ž)

Prosím (méně formální) min fadlak/fadlik/fadluku (m/ž/pl)

Prosím (více formální nebo když chci získat pozornost) low samaHt

Prosím (pokud něco nabízím) itfadal/itfadali/itfadalu (m/ž/pl)

Můžete to zopakovat? mumkin tiqůl/í táni? (m/ž)

Můžete to napsat? mumkin tiktibo/tiktibíh? (m/ž)

Jak řeknete....? izzaj aqůl....?

Co znamená .......? ja'ni .........éh?

Rodina

Otázky:

Jste ženatý/vdaná? enta/enti mitgawwiz/mitgawwiza? (m/ž)

Máte přítele/přítelkyni? 'andak/ik sadíq/a? (m/ž)

Kolik dětí máte? 'andak/'andik kam 'ajjil? (m/ž)

Kolik bratrů/sester máte? a'andak/'andik kam akhwát? (m/ž)

Kolik je jim let? 'anduhum kam sana?

Žijete s Vaší rodinou? enta/enti 'ajš/'ajša ma' ahlak/ahlik? (m/ž)

Odpovědi:

Jsem..... ana.....

nezadaný/á a'aazib/'azba (m/ž)

ženatý/vdaná mitgawwiz/a (m/ž)

žijící odděleně (pro manželé) munfasil/a (m/ž)

rozvedený/á mutalaq/a (m/ž)

vdovec/vdova armal/a

Nemám děti. ma'andíš atfál

Mám dceru/syna. 'andi bint/walad

Žiji s mou rodinou. ana 'ajš/'ajša ma' ahli

Členové rodiny:

miminko bajbi

chlapec walad

bratr ach

můj bratr achůja

děti atfál

křestní jméno il ism il awwil

tatínek bába

dcera bint

syn ibn

rodina 'aéla

otec abb

tchán Hama

dívka bint

dědeček gidd

babička gidda

manžel góz

matka umm

tchýně Hamá

maminka máma

přezdívka ism id dela'

sestra ucht

manželka mirát

Rozhovor s rodiči:

Kdy bude rodit? Hatiwlid imta?

Jak budete miminku říkat? Hatsammů éh?

Je to Vaše první dítě? da awwil 'ajil?

Kolik dětí máte? 'andak kam 'ajil?

Jak staré jsou Vaše děti? sinn wiládak/ik addi ej? (m/ž)

Nemohu tomu uvěřit! Vypadáte tak mladě. miš ma'qůl! šaklik sughajjara

Chodí do školy? huwa bijrůH/hija bitrůH ilmadrasa? (m/ž)

Je to soukromá nebo státní škola? di madrasa chása walla Hukumijja?

Kdo se stará o děti? mín biji'teni bil atfál?

Máte vnoučata? 'andak/'andik aHafád? (m/ž)

Jak se to miminko jmenuje? il bajbi ismu/ismaha éh? (m/ž)

Je to kluk nebo holka? walad walla bint?

Nechá Vás přes noc spát? bijchalik/i tinám/i bil lél?

Je tak velký/á na svůj věk! siHitu/siHitha kuwajjis/a, mašáq allah!

Jak krásné dítě! tifl/a gamíl/a!

Vypadá jako Vy. huwa/hija bitišbahk

Má Vaše oči. 'enéh/'enéha zajj 'enék/i

Je podobný/á na maminku nebo na tatínka? šabah mama walla baba?

Rozhovor s dětmi:

Jak se jmenuješ? ismak/ismik éh? (m/ž)

Kolik je Ti let? 'andak/'andik kam sana? (m/ž)

Kdy máš narozeniny? 'íd miládak/miládik emta? (m/ž)

Máš sourozence? 'andak/'andik chwát? (m/ž)

Chodíš do školy nebo do školky? bitrůH/i madrasa walla Hadána? (m/ž)

Je tvůj učitel/ka milý/á? il mudarris/a latíf/a? (m/ž)

Máš rád/a školu? bitHibb/i il madrasa? (m/ž)

Sportuješ? bitila'b rijáda?

Jaký sport děláš? bitila'b anhi rijáda?

Co děláš po škole? bita'mil/i éh ba'd il madrasa? (m/ž)

Učíš se anglicky? bitita'llim/i ingilízi? (m/ž)

V mé zemi mluvíme jiným jazykem, proto Ti nerozumím moc dobře.

binitkallim lugha tanja fí baladna,'ašan keda miš fahmák/fahmik kwajjis (m/ž)

Pocházím z daleké země. baladi ba'ída giddan

Chceš si zahrát hru? 'ájiz/'ajza til'ab/i lo'ba? (m/ž)

Co budeme hrát? hanila'b éh?

Spisovné varianty pro vyjádření slova "rodič"

můj otec waldi

má matka walditi

tvůj otec waldak

tvá matka walditak

Hledání cesty

Kde je... ? fén il....?

autobusová zastávka maHatit il utubís

vlaková stanice maHatit il atr

silnice do.... it tariq li

V kolik ..... odjíždí/přijíždí? il.... bijimši is sá'a kam?

letadlo tajjára

loď markib

autobus utubís

vlak atr

Jak se dostaneme do....? nirůH....izzáj?

Je to odsud blízko/daleko? hija urajjiba/ba'ída min hena?

Můžeme tam jít? mumkin nirůH maší?

Můžete mi to ukázat (na mapě)? mumkin tiwarríni ('alal charíta)?

Existují i další způsoby, jak se tam dostat? Fí muwaslat tánja?

Jaká/é .......... je toto? da/dí ............aj? (m/ž)

město medina

ulice šári'

vesnice qarja

Směry:

Zatočte..... Hawwid.....

doprava/doleva jimín/ šimál

za příštím rohem 'alal nasja illi gajja u semaforu 'and il išára

přímo rovně 'ala tůl

doprava 'ala il jimín

doleva 'ala iš šimál

za wara

před uddám

daleko bi'íd

blízko urajjib

proti, naproti 'usád

tady, zde hena

tam hnák

sever šimál

jih ganůb

východ šarq

západ gharb

Cesta taxíkem

Taxi taksi

jedu do ana rájiH/rajHa (m/ž)

Kolik stojí cesta do...? bikam lil...?

Kolik je jízdné? bikam?

Platí se navíc za zavazadla? nidfa' zijáda lil šunat?

Instrukce:

Příští ulici doleva/doprava iš šári' illi gajj 'alal šimál/jimín

Prosím, zpomalte haddi is sur'a min fadlak

Prosím počkejte zde istanna hena, min fadlak

Zastavte na rohu waqqif 'alal nasja

Zastavte zde waqqif hena

Pokračujte challík máši

Nákup jízdenek

Kde si mohu koupit lístek? aštiri tazkara mnén?

Chceme jít do... 'ajzín nirůH....

Potřebuji rezervaci? lázim aHgiz?

Chtěl/a bych si zarezervovat sedadlo do... 'ájiz/'ájza aHgiz tazkara li....

Chtěl bych... 'ájiz/'ájiza...

jednosměrnou jízdenku tazkarit ziháb

zpáteční jízdenku tazkarit 'awda

dvě jízdenky tazkartén

studentskou jízdenku tazkara lit tulláb

dětskou jízdenku tazkara lil atfál

první třída daraga úla

druhá třída daraga tanja

třetí třída daraga talta

je plno huwa/hija malján/a

výlet byl zpožděn, odložen il riHla taqacharit

Letiště

Létá se odsud do...? fí tajára li....?

Kdy letí příští let do...? ir riHla illi gajja imta...?

Jak dlouho ten let trvá? ir riHla kam sá'a?

V kolik mám jít na check-in na letišti? il mafrůd awsal il matár imta?

Na celnici:

Nemám nic k proclení mafíš ma'aja Hága asbit-ha

Mám něco k proclení ma'aja Hága asbit-ha

Musím proclít toto? lázim asbit da?

Toto jsou všechna má zavazadla šunat di kullaha bitá'ti

Toto není moje da miš bitá'i

Nevěděl jsem, že to musím proclít ma kuntiš 'arif inni kán lázim asbit da

Značky na letišti:

přílety wusůl

celnice gumruk

odlety mughadara

brána bawwába

terminál sála

Autobus

Kde je zastávka autobusu? fajn maHatit il utubís?

Který autobus jede do....? anhi utubís rajiH...?

Jede tento autobus do...? il utubís da rajiH....?

Jak často přijíždějí autobusy? éh ma'ád il utubísát?

V kolik jede ...... autobus? il utubís .... ma'ádo imta?

první il awwil/ůla

poslední il áchír

příští illi gáj

Můžete mi říci, kdy se dostaneme do...? mumkin tiballaghni lamma nuwsil...?

Kde najdu autobus do...? achud il utubís li..... minén?

Vlak

Která je toto stanice? di maHatit éh?

Jaká je příští stanice? éh il maHatta illi gajja?

Staví tento vlak v Luxoru? il atr da bijuqaf fí lukssor?

O kolik se zpozdí? Hajitachar addi éh?

Jak dlouho ten výlet trvá? ir riHla addi éh?

Je to přímý spoj? fí taríq mubášir?

Je toto sedadlo volný? il kursi da fádi?

Chci vystoupit v.... 'ájiz/'ajza anzil 'and...

Ten vlak je zpožděný/zrušený. il atr itqachchar/itlagha

arabština a hebrejština
arabština a hebrejština