O škole

Škola byla založena jedním z lektorů, panem Jassanem Shadafnh. Snahou naší školy je vyučovat orientální jazyky moderním stylem s důrazem na jejich praktické použití. Při výuce se snažíme dát prostor nejen gramatice, čtení a psaní, ale také konverzaci, která je velmi důležitá. Zároveň klademe důraz na moderní slovní zásobu.Zakladatel školy, pan Jassan Shadafnh, pochází z Izraele a s uvedenými jazyky má bohaté zkušenosti. Zejména v arabštině své zkušenosti znásobil sepsáním učebnice, kterou při výuce používáme.Výuka samotná probíhá v malých skupinách do šesti osob, aby byla efektivní a každý student měl dostatečný prostor k praktickému používání jazyka.V současné době se věnujeme také rozvoji online kurzů, takže pokud nemůžete na výuku docházet osobně, neváhejte se na nás obrátit s dotazem o zapojení do kurzu online.Budeme se na Vás těšit.  

arabština a hebrejština
arabština a hebrejština