בחנות  bachanůt v obchodě 

כמה זה עולה?

?Kama ze olé

?Kolik to stojí

יש את זה במידה יותר גדולה/קטנה?

?Ješ et ze beméda joter kdola/ktana

?Máte to ve větší/menší velikosti

יש את זה בעוד צבעים?

?Ješ et ze be,od becva,im

?Máte to ve více barvách

אפשר לעטוף את זה כמתנה?

?Efšar la,atof et ze kamatana

?Můžete mi to zabalit jako dárek

איפה תאי המדידה?

Ejfo ta,ej hamdida?

Kde jsou zkušební kabiny?

יש הוראות הפעלה באנגלית?

Ješ hora,ot haf,ala beanglit?

Je tam návod v angličtině?

תודה, אבל זה יקר.

Toda, aval ze jakar.

Děkuji, ale to je drahé.

אפשר לקבל הנחה?

Efšar likabel hanacha?

Můžu dostat slevu?

אפשר לקבל שלושה כאלה?

Efšar likable šloša ka,ele?

Můžu dostat tři takové?

פתוח/סגור

Patů,ach, sagůr

Otevřeno/zavřeno