Kontakt

Najdete nás: 

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5,
stanice metra "B" Karlovo náměstí, řada tramvají, autobusů 

Orientální jazyky
tel.: 773 194 705
orient.jazyky@gmail.com 

arabština a hebrejština
arabština a hebrejština